โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม Coding Bootcamp โครงการ Coding for Better Life

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วม กิจกรรม Coding Bootcamp
ภายใต้โครงการ “Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย” 
ในวันที่ 8 – 9  กรกฎาคม  2567  ณ  เซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  จำนวน 3 ทีม

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box