โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
ไม่มีหมวดหมู่

แบบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับศิษย์เก่า

รูปที่ใช้ติดใบ ปพ.1 สำหรับศิษย์เก่า

  • ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีลวดลาย
  • ทำผมให้เรียบร้อย
  • ไม่ใส่แส่นตา สร้อยคอ และต่างหู

ใช้รูปขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ใช้กระดาษโฟโต้ผิวด้านเท่านั้น)

คลิกที่นี่เพื่อขอเอกสาร

Facebook Comments Box