โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
ไม่มีหมวดหมู่

แบบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับนักเรียนปัจจุบัน

* ใช้รูปใส่ชุดนักเรียน รร.ทป.3 แต่งกายถูกระเบียบของ รร.
ผมสีดำ   นักเรียนชายตัดผมถูกระเบียบของ รร.
นักเรียนหญิง – ถ้าผมสั้น ปลายผมต้องยาวเสมอกันและยาวเลยติ่งหูไม่เกิน 1 นิ้ว
— ม.ต้น ถ้าผมยาว ให้ถักเปีย 2 ข้างให้เรียบร้อย
— ม.ปลาย ถ้าผมยาว ให้รวบหรือถักเปียให้เรียบร้อย
ไม่ใส่แว่นตา  สร้อยคอ และต่างหู ไม่แต่งหน้า

ใช้ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ใช้กระดาษโฟโต้แบบผิวด้านเท่านั้น)

คลิกที่นี่เพื่อขอเอกสาร

Facebook Comments Box