โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นำนักเรียนเข้าชมนิทรรศการ MET TOPIA

นักเรียนเข้าร่วมชม”นิทรรศการผลงานของ นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13″ จัดโดยสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ณ หอศิลป์กรุงเทพ (BACC)

 

Facebook Comments Box