โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กิจกรรมเปิดหมวกผ้าป่าเพื่อการศึกษา

กลุ่มสาระฯศิลปะ พร้อมด้วยนักเรียนและศิษย์เก่าดำเนินการกิจกรรมเปิดหมวกผ้าป่าเพื่อการศึกษา ที่ตลาดสนามหลวง 2
ในวันที่ 2 กันยายน 2566

 

Facebook Comments Box