โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน “กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566”

 

Facebook Comments Box