โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

Author: กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนทีปังกรวิทยา

Read More
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ (TMC) จัดโดย สมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย

ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน

Read More
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 กันยายน 256

Read More