โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567 นายวันศักดิ์ คำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1
ประธานกรรมการมอบหมายให้ นายปราโมทย์ ทวีตั้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ รองประธานกรรมการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567
ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม

ดูภาพเพิ่มเติมคลิก

Facebook Comments Box