โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
ประกาศ

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง แผนโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

  1. ราคากลางComputer 50 เครื่อง
  2. ร่าง TOR computer จำนวน 50 เครื่อ

  3. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

  4. ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

Facebook Comments Box