โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
ทวิภาคีฝ่ายบริหารงบประมาณ

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวภาวิณี พุทธพฤกษ์

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับ

นางสาวภาวิณี พุทธพฤกษ์ 

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปทุมธานี

ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566

 

Facebook Comments Box