โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ค่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม

“ค่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2566”
ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566
ณ ฮาโมนี รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
Facebook Comments Box