โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ (TMC) จัดโดย สมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย

ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการ
การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ (TMC) จัดโดย สมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย
ผลการแข่งขัน ดังนี้
1. นางสาวญาตาวี เอี่ยมสอาด   ได้รับ    รางวัลเหรียญทองแดง

2. นายธนวรรธน์ ทับทิม   ได้รับ   รางวัลชมเชย

3. นางสาวชญากานต์ สุริยะจันทร์โณ   ได้รับ   รางวัลชมเชย

Facebook Comments Box