โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

ว่าที่ร้อยตรี สุริยัน จันทรา ผู้อำนวยการเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
นำลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการลูกเสือ วางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

Facebook Comments Box